Versterken van de rekeninstructie

De rekeninstructie is het ‘hart’ van je rekenles. Door bij alle leerkrachten een lesobservatie te doen krijgt men in beeld op welke manier er op school – en op individueel niveau de rekeninstructie versterkt kan worden

Wanneer inzetten?

De school wil overzicht en een analyse van de kwaliteit van de rekeninstructie op schoolniveau. Dit als start om met het rekenonderwijs aan de slag te gaan.

Een leerkracht wil zijn/haar rekeninstructie versterken omdat hij/zij zich onzeker voelt of zichzelf verder wil bekwamen op rekenen.

Toegevoegde waarde van een observatie:

Door het hele team te observeren bij een rekeninstructie wordt er een 0-meting gedaan met betrekking tot de kwaliteit van de rekeninstructie. Vanuit deze observatie wordt een analyse gemaakt zodat de school in beeld heeft wat hun sterke punten zijn en welke ontwikkelpunten er zijn.  

Individuele leerkrachten coachen om hun rekeninstructie te versterken.

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen