Rekenresultaten

School-, groeps- en individueel niveau. De school ziet dat de resultaten op het gebied van rekenen beter moeten, dus het rekenonderwijs moet anders.

Wanneer inzetten?

De rekenresultaten moeten beter. Door de resultaten op diverse niveaus te analyseren krijgt men overzicht en inzicht zodat er aanbevelingen voor het rekenonderwijs geformuleerd kunnen worden. De school maakt een keuze uit deze aanbevelingen en gaat gericht aan de slag met het verbeteren van het rekenonderwijs.

Toegevoegde waarde van de analyse:

Men krijgt zicht op het rekenproces. Door de aanbevelingen krijgen de leerkrachten handvatten waarmee zij het rekenonderwijs kunnen versterken. Door cyclisch en planmatig aan de slag te gaan wordt het rekenaanbod versterkt en leren de leerlingen beter rekenen.Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen