ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat is rekenbegeleiding?

De rekenbegeleiding, ook weleens Remedial teaching (RT) genoemd, richt zich op individuele kinderen waarbij de rekenontwikkeling onvoldoende groei laat zien of zelfs stagneert. Deze kinderen krijgen specifieke onder-steuning op het gebied van rekenen.

Hulp bij het rekenen

De rekenbegeleiding richt zich op wat een kind wel kan. Er wordt afgestemd op het kind zodat het een volgende stap kan maken in zijn/haar rekenont-wikkeling. Daarnaast wordt er altijd een verbinding gemaakt met het reken-onderwijs op school. Wanneer ouders toestemming geven zal er regelmatig communicatie zijn met de leerkracht van het kind en/of de intern begeleider van school. Wanneer ouders, school en de rekenbegeleiding op elkaar afge-stemd zijn, merkt het kind dat we met z’n allen samenwerken om het kind te helpen en dit geeft het kind steun, duidelijkheid en richting.

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen