De modellen uit het protocol ERWD

In  is het Protocol ERWD voor leerlingen van 4 tot 12 jaar verschenen. In dit protocol wordt aangegeven hoe goed rekenonderwijs eruit ziet. Door middel van 3 didactische modellen kan het rekenonderwijs in je groep en op school versterkt worden.  

Wanneer inzetten?

De school wil aan de slag met het toepassen van de didactische modellen in het rekenonderwijs. De modellen zijn veelal bekend maar het versterken van het rekenonderwijs door deze in te zetten is nog een stap die de school wil maken.  

Toegevoegde waarde van het toepassen van de didactische rekenmodellen:

Je rekenonderwijs wordt versterkt. De leerkracht heeft meer zicht op de opbouw van de leerlijnen, de verschillen fasen van de rekenontwikkeling én de leerkracht kan het aanbod beter afstemmen op de leerlingen. Door dit op een praktische manier vorm te geven gaan de leerkrachten met blokvoorbereidingen en lesvoorbereidingen aan de slag.   

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen