RD4 onderzoek afnemen

Overzicht en inzicht krijgen in de rekenvaardigheden van een leerling

Versterken van de rekeninstructie

Leerkrachten observeren en coachen

Rekenresultaten

School-, groeps- en individueel niveau

Interim - rekenspecialist

Van beleid naar de praktijk

Rekenvragen

De vraag onder de vraag ontdekken

De modellen uit het protocol ERWD

De toepassing in de praktijk