RD4 ONDERZOEK AFNEMEN

RD4 staat voor: Reken Diagnostiek op 4 niveaus. RD4 is een diagnostisch instrument voor het analyseren van de rekenontwikkeling en rekenproblemen van kinderen in de basisschoolleeftijd. (https://rd4rekenen.nl/ 

Wanneer inzetten?

Een leerling stagneert in zijn/haar rekenontwikkeling en het afstemmen op de zone van de naaste ontwikkeling lukt niet omdat men niet weet wat een leerling wel en niet beheerst.

Toegevoegde waarde van RD4 onderzoek:

Een leerling laat op de verschillende leerlijnen én de verschillende handelingsniveaus zien welke vaardigheden hij/zij wel beheerst. Ook wordt in kaart gebracht welke strategieën de leerling gebruikt en beheerst.

Op basis van de conclusie van het RD4 onderzoek worden handelingssuggesties gegeven om de rekenontwikkeling van de leerling te stimuleren.

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen