Rekencompas

Werkwijze rekenkompas

Aanmelden
De ouders/verzorgers nemen telefonisch of per mail contact op met Cindy Nillesen. Wanneer de ouders na het verstrekken van informatie hun kind willen aanmelden bij Rekenkompas, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 

Intakegesprek
Dit is een vrijblijvend gesprek dat meestal bij de ouders thuis plaatsvindt. Het doel van dit gesprek is beter zicht krijgen op de rekenproblemen van het kind en de hulpvraag. Daarnaast worden de verwachtingen en wensen van de ouders besproken en wordt de werkwijze van Rekenkompas toegelicht. 

Starten van de rekenbegeleiding
Wanneer u na het intakegesprek kiest voor de rekenbegeleiding, dan wordt er eerst een diagnostisch rekenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is nodig om zicht te krijgen op hoe het kind denkt en rekent en welke type sommen het al beheerst. Daarnaast wordt aan de school informatie gevraagd met betrekking tot de rekenontwikkeling van uw kind. Na de verslaglegging van dit onderzoek en de informatie van school wordt een handelingsplan voor de komende weken opgesteld. 

Handelingsplan
In het handelingsplan staan doelen voor een periode van zo’n 8 tot 10 begeleidingsmomenten geformuleerd, dit is afhankelijk van de problematiek. Tijdens de rekenbegeleiding wordt er gewerkt aan de doelen en na ieder begeleidingsmoment is er via de mail een terugkoppeling aan de ouders en (indien ouders dit toestaan) aan de leerkracht en/of intern begeleider. 

Evaluatie en vervolg
Na een periode van 8 tot 10 begeleidingsmomenten is er een evaluatie telefonisch of via de mail en worden er nieuwe doelen geformuleerd voor de volgende periode. Indien er twijfel is of de rekenbegeleiding nog noodzakelijk is, wordt dit besproken.    

contact cindy

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen
06-21692726
cindy@rekenkompas.nl

Tarieven rekenbegeleiding

  • Intakegesprek (±30 min.) is altijd gratis
gratis
  • Didactisch rekenonderzoek en opstellen handelingsplan:
€ 145,00
  • Individuele begeleiding per 45 minuten:
€ 47,00
  • Op verzoek van ouders deelnemen aaneen gesprek op school:
€ 32,50

Aan het eind van de maand ontvangt u digitaal een factuur.

'Wilt u de mogelijkheden voor uw kind bespreken? Meld u dan nu aan voor het gratis intakegesprek.'