Rekencompas

Schoolontwikkeling: Op maat

Het rekenonderwijs op de school kan altijd beter! 

Stel jezelf eens de volgende vragen

  • In 2011 is het protocol ERWD (Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie) naar alle basisscholen in Nederland verstuurd. Wat heb je met dit protocol gedaan? 
  • Kennen de leerkrachten op onze school de modellen (hoofdlijnenmodel, handelingsmo-del, drieslagmodel)  die in het protocol ERWD staan?  
  • Kunnen de leerkrachten op onze school de modellen uitleggen én toepassen tijdens de rekenles?
  • Stemmen de leerkachten op onze school af op de rekenontwikkeling van de leerlingen of bepaald de methode de inhoud van de instructie?
  • In hoeverre werken we op onze school handelingsgericht bij het rekenonderwijs?
  • Kunnen de leerkrachten op onze school een diagnostisch gesprek voeren met een leer-ling en welke actie(s) komen uit dit gesprek?
  • Hebben de leerkrachten op onze school de leerlijnen voldoende in beeld?
  • Hebben de leerkrachten op onze school het aanbod van het rekenen in groep 1 en 2 naast de SLO doelen gelegd?
  • Hebben alle leerkrachten op school voldoende kennis van het rekenonderwijs om kwali-tatief goede rekenlessen te geven?
  •  ……..

Wanneer u na het lezen van deze vragen kritischer wil kijken naar het rekenonderwijs op school, kunt u contact opnemen met Cindy Nillesen van Rekenkompas. In een gesprek wordt uw vraag verkend en kan er een traject op maat samengesteld worden. 

contact cindy

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen
06-21692726
cindy@rekenkompas.nl

Schoolontwikkeling: ons aanbod

De school wil aan de slag met het rekenonderwijs. Hieronder ziet u een vastgesteld aanbod dat op school aangeboden wordt.

Het protocol ERWD: wat kunnen we ermee in de rekenles?
4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Maximaal 16 deelnemers.

Bijeenkomst 1: Protocol ERWD
Bijeenkomst 2: Hoofdlijnenmodel en handelingsmodel
Bijeenkomst 3: Drieslagmodel
Bijeenkomst 4: Voorbereiden van een blok/thema adhv de drie modellen

Kosten € 1325,-

Rekenen in groep ½: hoe ziet dat eruit?
2 bijeenkomsten van 1,5 uur. Maximaal 12 deelnemers.

Bijeenkomst 1: De rekendomeinen met doelen in groep ½
Bijeenkomst 2: Rekenen in de thema’s en hoeken

Kosten € 660,-

Het voeren van een diagnostisch rekengesprek.
3 bijeenkomsten van 1,5 uur. Maximaal 6 deelnemers.

Bijeenkomst 1: Hoe voer je een diagnostisch rekengesprek?
Bijeenkomst 2: Het voorbereiden van een diagnostisch
rekengesprek
Bijeenkomst 3: Het gesprek is gevoerd, wat nu?

Kosten € 985,-

'Wilt u de mogelijkheden voor uw school of team bespreken? Meld u dan nu aan voor het gratis adviesgesprek.'