Rekencompas

Rekenbegeleiding

Wat is rekenbegeleiding?
De rekenbegeleiding, ook weleens Remedial teaching (RT) genoemd, richt zich op individuele kinderen waarbij de rekenontwikkeling onvoldoende groei laat zien of zelfs stagneert. Deze kinderen krijgen specifieke ondersteuning op het gebied van rekenen. 

Hulp bij het rekenen
De rekenbegeleiding richt zich op wat een kind wel kan. Er wordt afgestemd op het kind zodat het een volgende stap kan maken in zijn/haar rekenontwikkeling. Daarnaast wordt er altijd een verbinding gemaakt met het rekenonderwijs op school. Wanneer ouders toestemming geven zal er regelmatig communicatie zijn met de leerkracht van het kind en/of de intern begeleider van school. Wanneer ouders, school en de rekenbegeleiding op elkaar afgestemd zijn, merkt het kind dat we met z’n allen samenwerken om het kind te helpen en dit geeft het kind steun, duidelijkheid en richting.

Wanneer is rekenbegeleiding wenselijk?
De begeleiding is wenselijk voor kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met:

  • Getalbegrip (er is onvoldoende zicht op de waarde van getallen), 
  • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, 
  • De relatie zien tussen breuken, kommagetallen en procenten,
  • Het loslaten van het op de vingers rekenen, 
  • Contextopgaven/verhaalsommen,
  • Het kiezen van een juiste oplossingsstrategie.
contact cindy

Contact

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Cindy Nillesen
06-21692726
cindy@rekenkompas.nl

'Wilt u de mogelijkheden voor uw kind bespreken? Meld u dan nu aan voor het gratis intakegesprek.'